Siste oppdatering:
16. april 2001
Kongsberg Spel og Dansarlag
Hjemmesiden til ''Landslaget for spelemenn''
CD-utgivelser:
Øystein Ellefsen
Anne S. Haugan
Svein Westad
Erru gær'n gut !
Erru gær'n gut!
Erru gær'n gutt Utgiver: Folkemusikksenteret Erru gær'n gut - Pålsonslåtten etter Knut Juveli, Flesberg
Er'ru gær'n gut vil du gifte deg du,
dei giftar seg dei som er verre enn du,
ut på livets vei har du narra meg,
og hei vesle Jussi vil du danse litt med meg.

Andreas Thorebråthen i fin stil  

Lørdag 24.02. før Markenskappleiken kl. 12.00 CD-slipp på Lågdalsmuseet. Folkemusikksenteret har laget en CD for og med barn. Sentralt er Kongsberg Juniorspelemannslag og Sølvstuffen.

Lytteprøver:
 
(wav-filer)
Kubåna De aller yngste 0,4 MB, 0,6 min.
Breskehauga Sølvstuffen og
Juniorspelemannslaget
1,1 MB, 2,5 min.
Hott feilar det deg Sølvstuffen 0,3 MB, 1 min.
Jenta på Lauvøy Sølvstuffen 0,3 MB, 1 min.
Erru gær'n gut! Karin Toeneiet 0,6 MB, 1,5 min.

En fersk sjarmerende og fin CD med unge folkemusikkutøvere. Ideen bak CD'en var å produsere en folkemusikk-CD med barn og for barn. Den er et resultat av det beviste og friske rekrutterings- og opplæringsarbeidet som har pågått i Kongsberg Spel og Dansarlag på slutten av 1990-tallet med Veslemøy Fjerdingstad i spissen. Et arbeid som følges opp av Anne Svånaug Haugan på hardingfele og Svein Westad på munnharpe.

En rekke utøvere er med. Sentralt er Kongsberg Juniorspelmannslag og Kvedargruppa Sølvstuffen. Med sine 10 medlemmer i alderesn 11-17 år ledes Juniorspelmannslaget av Anne Svånaug Haugan, og Kvedargruppa Sølvstuffen bestående av store og små unger som ledes av Veslemøy Fjerdingstad. Dessuten er det flere gjesteartister: Svein Westad, munnharpe, Liv Bergset, sjøfløyte, Karin Toeneiet, kveding og Veronica Søum, munnharpe.

Dette er en CD hvor de voksne minnes barndommens barnerim, viser og melodier. Hvem husker ikke ''Breskehauga, breskehauga''!! Det gjør i hvertfall jeg.
For barn som ønsker morro og leven: Hør på CD'en og begynn å kvede sammen med Veslemøy og ungene. For foreldre som ønsker at sine unger skal oppleve noe som setter glade spor de deres barnesinn: Kjør ungene til Veslemøy som lærer dem å kvede viser og stev, eller kjøp CD'en og syng med ungene. Alle tekster følger med i CD-omslaget. Kanskje legges kimen til å ville lære spill av Anne eller Svein.

Veslemøy Fjerdingstad Jo da, å HØRE Cd'en er sjarmerende det, men det er ingenting mot å SE utøverne, - både liten og stor. Hver eneste gang jeg ser dem på fellesøvingene på Lågdalsmuseet, blir jeg rørt over ungenes glede over å synge, spille og ikke minst opptre. Og Veslemøy som leder på senen: stø og sikker som Jonsknuten, gir hun ungene trygghet til å TØRRE. - - Mye verdifullt skjer i dette flotte samspillet!!? Enda mer!!!

Utøverne:

Sølvstuffen:

Veslemøy Fjerdingstad startet med opplæring i kveding i Kragsgate barnehage. Gruppa som hadde vært med på folkemusikkopplegget i barnehagen, ville gjerne fortsette etter at de hadde sluttet i barnehagen. Kvedargruppa ble organisert som et tilbud i Kongsberg Spel og Dansarlag under Veslemøys ledelse. Etter hvert kom opplæringa inn som en del av tilbudet i Kongsberg kulturskole. Gruppa fikk navnet ''Sølvstuffen'' og inngår som en del av spel og dansarlaget.

Disse var med i ''Sølvstuffen'' på det tidspunktet opptak til CD'en blei gjort:

Kine Bjørndal (1991)
Frida Volden (1993)
Sigrid Vaskinn (1992)
Håkon Dahl Brandt (1993)
Victoria Mastervik (1993)
Kari Ølnes (1993)
Ingelin Westrum (1993)
Ingrid Bones Olsen (1993) Thea Fjogstad Nilsen (1986)
Mali Fjogstad Nilsen (1987)
Agni Fjogstad Nilsen (1999)
Kristine Larsen (1986)
Margrethe Høiby Kveta (1987)
Anne Sigrun Endresen (1988)
Ingrid Nyhus Tyssen (1988)
Marita Myhra (1986)
Heidi Hansen Bakke (1988)
Andrine Haugejorden (1991)

Sølvstuffen
Marte og Anette er med i Sølvstuffen i tillegg til at de har solo-innslag på CD'en.
Anette og Marte

Anette Åpeland (1984) har vært med i Sølvstuffen fra hun var ca. 9 år. Hun har hatt Veslemøy som lærer i tillegg til at hun har lært av andre utøvere på kurs og seminar. Hun har i likhet med Marte hatt privattimer med Unni Løvlid. Anette går skoleåret 2001 på Valle videregående, folkemusikklinja.

Marte Ølnes (1985) har vært med i Sølvtuffen fra starten av. Hun har hatt Veslemøy som lerer i tillegg til at hun har vært med på en rekke seminar og barne- og ungdomsamlinger hvor hun har hatt mange forskjellige instruktører. Hun har også hatt privattimer med Unni Løvlid.

Kongsberg Juniorspelemannslag:

Kongsberg Juniorspelemannslag hadde på sitt beste 10 medlemmer i alderen 11 til 17 år.

Kenneth de Gala (1980)
Gudrun Tokle Grene (1984)
Elin Hansson (1985)
Kine Jacobsen 1985)
John Olav Guggedal Lia (1983)
Halvor Skramstad Lunn (1980)
Tonje Svalstuen (1984)
Thea Marie Aas (1984)
Alle har fått opplæring av Anne Svånaug Haugan

Kongsberg Juniorspelemannslag
Kenneth og Halvor

Kenneth de Gala er født og oppvokst på Skollenborg. Han har gått i lære hos Anne Svånaug Haugan siden han var 10 år gammel. De siste årene har han også lært av Øystein Ellefsen på Kongsberg. Kenneth er i dag fast medlem av Kongsberg Spel- og dansarlag og en mye nytta dansespelemann i laget.

Halvor Skamstad Lunn begynte samtidig med Kenneth i hardingfelelære hos A. S. Haugan. De to spilte mye sammen og opptrådte både med og uten læreren. Halvor har vist seg som en meget habil snøbrettkjører og etter å ha avsluttet videregående skole har han satset på brettet og lagt fela på hylla, iallfall for en stund.

Kenneth og Halvor John Olav Guggedal Lie begynte i lære hos A.S. Haugan da han var 10 år. Opplæringen foregikk i regi av Notodden Musikkskole. John Olav bor i Gransherrad og har også lært mye i spelemannslaget der. Da han begynte på videregående skole på Rjukan fikk han begynne i opplæring på Rjukan Musikkskole. Første læreren var Bård Vegard Bjørhusdal, siden Per Anders Buen Garnås.

Produsenter:

Veslemøy Fjerdingstad er født og oppvokst på Kongsberg. Mye av sitt repertoar har hun fått i familietradisjon fra Sogn/Øvre Eiker. Hun er utdannet førskolelærer og har i tillegg 2-årig folkemusikkutdanning ved Høgskolen i Telemark, Rauland. I tillegg til instruktørvirksomheten leder hun et omfattende brnehageprosjekt.

Anne Svånaug Haugan
er født og oppvokst i Tinn. Her gikk hun i lære hos mesterspelemannen Gunnar Dahle fra 1972 til han døde i 1988. I denne tradisjonen som har røtter helt tilbake til Brynjulf Olsson på 1700-tallet, er en grundig og nøyaktig overleveringen av slåttene svært viktig. Haugan har trappet noe ned på opplæringsvirksomheten og er i dag musikalsk leder i Kongsberg Spel- og dansarlag.

Anne Svånaug Haugan med elever

Produksjonen er gjort mulig gjennom støtte fra følgende organisasjoner:
Rådet for folkemusikk og folkedans
Kongsberg Spel- og dansarlag
Numedal Spel- og dansarlag
Flesberg kommune
Kongsberg kommune
Sparebanken l Kongsberg
 
Web: Egil Nordem

Kongsberg Spel og Dansarlag
(Sjermoppløsning: 800 x 600, Ms IE > 4.0)